" TILLBAKA TILL LIVET "

– SAMTALSTERAPI MED ENGAGEMANG OCH RESULTAT

VÄLKOMMEN TILL JAN GERSCHWIND SAMTALSTERAPI!

 

Efter 25 års verksamhet inom affärslivet, med uppdrag bland annat som försäljningsansvarig, HR chef och projektansvarig kände jag att en förändring av mitt yrkesliv  var nödvändigt – någonting saknades i livet. Det var en djupare mening och sammanhang i tillvaron, att arbeta med uppgifter där jag känner att jag verkligen kan göra skillnad i människors liv. För 12 år sedan blev jag klar med min utbildning till psykoterapeut med inriktning KBT i Uppsala. Jag ser min livsresa som en fördel även i nutid. Idag stöttar jag mina patienter kliniskt med evidensbaserade metoder i de utmaningar och prövningar vi alla förr eller senare ställs inför i livet,  parallellt med det verkar jag  som mentor till chefer Vd och andra i ledande positioner.

 

___________ ___________