" TILLBAKA TILL LIVET "

SAMTALSTERAPI MED ENGAGEMANG OCH RESULTAT

SAMTALSTERAPI I STOCKHOLM -VÄLKOMMEN TILL JAN GERSCHWIND!

 

Efter 25 års verksamhet i näringslivet, med uppdrag bland annat som försäljningsansvarig, HR-chef och projektansvarig kände jag att en förändring av mitt yrkesliv var nödvändigt – någonting saknades i livet. Det var en djupare mening och sammanhang i tillvaron, att arbeta med uppgifter där jag kände att jag kunde göra skillnad i människors liv. För 12 år sedan blev jag klar med min utbildning till psykoterapeut med inriktning KBT i Uppsala och arbetar nu med samtalsterapi/parterapi i Stockholm. Jag ser min livsresa som en fördel även i nutid då frågor om yrkeslivet avseende val, hur jag skall hantera vissa situationer etc kommer på tal. Idag behandlar jag patienter kliniskt med evidensbaserade metoder i de utmaningar och prövningar vi alla förr eller senare ställs inför i livet,  parallellt med det verkar jag  som mentor för Vd chefer och andra i ledande positioner, föreläsningar i stresshantering hur det påverkar oss som människor och hur vi kan som organisation ska agera samt hur du som människa kan hantera din stress.

 

 

 

___________ ___________