Coachning

COACHNING – BUSINESS COACH I STOCKHOLM

Jag anser att coachning tar upp frågan om framtida möjligheter inte om begångna misstag eller missbedömningar även om det kan dyka upp i samtalet – min roll som business coach handlar för mig om framtida möjligheter.

Jag  har parallellt till min roll som samtalsterapeut verkat som affärscoach för flera företag – Care On, Nextjet, Cynober, HM, Mr Smiths, Ljung&Sjöberg, Monteriva, Ahlgrens, Academic Work, Philip Morris, Executive search, XLNT, med flera – för mig handlar coachning om hur något görs som om vad som görs. De resultat som uppnås genom coaching beror i hög grad på den stödjande relationen mellan den som coachar och den som skall bli coachad och på vilka kommunikationsmedel och vilken kommunikationsstil som används. Den som skall coachas söker kunskap från sig själv med stöd och stimulans från mig som coach – målet är att förbättra resultaten det överskuggar hela andemeningen i våra samtal, och inte minst hur man bäst kan uppnå det.  Min grundtes är att “gå från tanke till handling”.