Företagsuppdrag

FÖRETAGSUPPDRAG

De företagsuppdrag jag gör kan vara av kortvarig natur men även sk interimsuppdrag det betyder att jag kan verka på ett företag under en längre tid, vanligtvis upp till 12 månader

Det som jag oftast stöttar företag i är rådgiving till säljchefer, rekrytering, säljutbildningar. I de uppdrag jag går in avseende interimsuppdrag kan vara att starta upp en säljorganisation eller verka som tf säljchef. Olika typer av specifika uppdrag som är HR-baserade förekommer också exempel kan vara rekryteringsuppdrag, utveckla ledarskapet, teamutveckling implementera LEAN:

Mina formella utbildningar

 • Gymnasiet treårig samhällsvetenskaplig
 • IHM Marknadsekonom samt Key Account Management
 • Psykoterapiutbildning Uppsala Universitet
 • Idrottshögskolan Örebro

Övriga utbildningar

 • Strategisk försäljning och Professional sales negotiation
 • OBM – Ledarskapspsykologi.
 • Mediaskolan på Mediacom-marknadsanalys/försäljning
 • Dynamisk framträdande för bättre och tryggare presentationer.
 • Moving Center School I London – grupp och dynamikträning – motsvarande LGU
 • LEAN – Ledarutbildning – Sandholm Associates .
 • Ledarskapsutbildning – Testhuset.
 • Projektledarutbildning.