STRESSHANTERING – SAMTALSTERAPI I STOCKHOLM

Långvarig stress är mycket skadlig för oss och leder inte sällan till allvarlig psykisk ohälsa som nedstämdhet, depression och potentiellt utbrändhet, eller som det också kallas, kronisk utmattningsdepression. Det finns påtagliga signaler såväl av fysisk, känslomässig och kognitiv karaktär. De vanligaste signalerna är att minnet påverkas, vi blir också känsliga för sinnesintryck, starka känsloreaktioner och till sist sömnsvårigheter allt i en negativ spiral.

Kanske kommer vi på oss själva med att glömma saker på ett sätt som vi inte är vana vid. Vi går in i ett rum för att göra något, när vi väl är där kommer vi inte ihåg vad det var vi skulle göra. Kanske gör du en presentation för en kund och hamnar i en blackout, du minns helt enkelt inte vad du skall förmedla även om du gjort det hundar gånger tidigare. När någon sedan frågar – hur det gick med det där kundsamtalet har vi inte en aning om vad som faktiskt hände vilket gör oss rädda. Problem med korttidsminnet är ett av de vanligaste symptomen vid kronisk stress, vilket har att göra med att den del i hjärnan där viktiga minnesfunktioner finns tagit skada av tillståndet, vi kan idag påstå att du genom stress skadar din hjärna.

Kanske har vi märkt att vi har blivit ”onormalt” känsliga för höga ljud eller starkt ljus. Vi kanske skulle gå på teater med en vän men kunde inte koncentrera oss på pjäsen eftersom vi upplevde ljudeffekterna så starka och obehagliga. Vi klagar högljutt på vår sambo/barnen när hon/han skruvar upp belysningen/musiken.

Det är som om våra känslor konstant ligger utanför kroppen. Vi är nära att börjar gråta när vi får ett bakslag även om det inte är något stort i sig. Eller när vi ser media som beskriver en svår situation, om vi spiller te på kläderna. Eftersom vi får en ökad irritabilitet höjer vi rösten åt en kollega när hon eller han ber om hjälp. Skrikiga barn är heller inte att önska, vi reagerar helt enkelt på ett sätt som inte står i proportion till den faktiska situationen. Känner du igen dig hoppas jag att du sökt hjälp OM inte skall du söka hjälp genom behandling. Tveka inte att kontakta mig, för att få mer information om stresshantering och grad av behandling, jag har lång erfarenhet i problematiken.