PTSD – POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM

 Uppkommer efter exponering av ett oftast allvarligt trauma – kännetecknas av kraftfull ångest, sömnstörningar, ofta missbruk och hög stressnivå, det kan vara människor som varit med om stora förluster, sexuellt övergrepp, missfall, överfall, diagnos på en dödlig sjukdom. En del klarar att bearbeta detta själv men många är i behov av terapi, obs jag samtalar inte med ungdom och barn. PTSD kan också generera tex alkoholproblem.