STRESSHANTERING – SAMTALSTERAPI I STOCKHOLM

Långvarig stress är mycket skadlig för oss och leder inte sällan till allvarlig psykisk ohälsa som nedstämdhet, depression och potentiellt utbrändhet, eller som det också kallas, kronisk utmattningsdepression. Det finns påtagliga signaler såväl av fysisk, känslomässig och kognitiv karaktär. De vanligaste signalerna är att minnet påverkas, vi blir också känsliga för sinnesintryck, starka känsloreaktioner och till sist sömnsvårigheter allt i en negativ spiral.