Individuell Terapi

Individuell terapi

Samtliga psykologer/psykoterapeuter på mottagningen har flera års erfarenhet av arbeta med psykisk ohälsa i alla dess former. I den individuella terapin kan du få hjälp, stöd och vägledning för att må bättre och bryta dina vanor. De första samtalen är ett så kallat bedömningsssamtal. Vi samlar då in så mycket information om dig som möjligt gällande din problematik, livssituation, mål och dina behov för att kunna anpassa en behandlingsplan. Vi får ofta frågan hur många sessioner det krävs, det är dock svårt att säga  hur lång en behandling är då det varierar beroende på problematik, livssituation och behov. Det rekommenderas för enskild/individuell terapi, att du går en gång i veckan men det går också bra att glesa ut sessionerna och träffas mer sällan. Jag /vi arbetar självklart enligt evidensbaserade KBT-metoder.