Individuell Terapi

Individuella samtal

De första samtalen är ett så kallat bedömningsssamtal. Då samlas det in så mycket information om dig som möjligt gällande din problematik, livssituation, mål och dina behov för att kunna anpassa en behandlingsplan. Vi får ofta frågan hur många sessioner det krävs, det är dock svårt att säga  hur lång en behandling är då det varierar beroende på problematik, livssituation och behov. Det rekommenderas för enskild/individuell samtal, att du går en gång i veckan men det går också bra att glesa ut sessionerna och träffas mer sällan. Den du träffar arbetar självklart enligt evidensbaserade KBT-metoder.