Parterapi

Parterapi

De flesta parterapeuter utgår från nuet i sitt arbete, ibland går vi bakåt i tiden om det behövs för att få förståelse för olika beteenden och agerande. Grundregeln är att vi tar efter vår ursprungsfamiljs beteenden, och då kan det bli en krock utan att man tänker på varför vi agerar som vi gör.

Idag upplever jag att par tar hjälp i ett tidigare skede. vilket är bra – förr var det något mindre som växte tills det blivit så besvärande att man tvingades söka hjälp. Vi hade tidigare en tendens att i större grad försöka hantera problemet själva. När man man inte lyckades att reda ut problemet, då sökte vi hjälp. Ju mer avdramatiserat det blir att söka hjälp i en parterapi, desto bättre – då ökar chansen att rädda relationen.

Hur vi lever i nära relationer beror till stor del på våra anknytningsmönster. Dessa kan förändras under livet, men utvecklas framförallt under de första två levnadsåren.
Anknytningsmönster kan delas in i fyra kategorier.

 1.I den trygga anknytningen kan barnet lita på att vårdnadshavaren finns där för barnet och kan hjälpa det i svåra situationer. Barnet blir tryggt och har som vuxen lätt att komma nära andra och fungera i relationer.

 2.I den otrygga och undvikande anknytningen lär sig barnet att det blir avvisat när det behöver hjälp. Det måste klara sig själv i stället för att få närhet och stöd. Som vuxen klarar det ytliga relationer bra, men är distanserade i nära relationer och drar sig undan närhet.

 3.I den otrygga och ambivalenta anknytningen blir barnet växelvis omhändertaget eller avvisat av de vuxna. Det utvecklar rädsla och separationsångest. Som vuxna har de stark längtan efter närhet och kan därför även undvika nära relationer.

4.I den otrygga och desorganiserade anknytningen har barnet fått utstå fysisk eller psykisk misshandel, eller föräldrar som inte kan tolka barnets beteende och kanske reagerar med ilska på barnets gråt. Som vuxen kan detta innebära svåra relationsstörningar.

De mest vanliga utmaningarna vi har och som vi hanterar inom parterapi är:

1.Kommunikationproblem

2.Brist på närhet och sexualitet

3.Stressrelaterade problem – vi har för mkt att göra

4.Tillitsproblem

5.Någon form av besvikelse

6.Utvecklas åt olika håll/vill olika 

Jag har arbetat med ca 550 par genom åren – Jag använder mig av KBT och Imago metoden. Du/ni kan kontakta mig så berättar jag gärna mer.