Parterapi

Parterapi

De flesta parterapeuter utgår från nuet i sitt arbete, ibland går vi bakåt i tiden om det behövs för att få förståelse för olika beteenden och agerande. Grundregeln är att vi tar efter vår ursprungsfamiljs beteenden, och då kan det bli en krock utan att man tänker på varför vi agerar som vi gör, idag upplever jag att par tar hjälp i ett tidigare skede. vilket är bra – Vi hade tidigare en tendens att i större grad försöka hantera problemet själva. När man man inte lyckades att reda ut problemet, då sökte vi hjälp. Ju mer avdramatiserat det blir att söka hjälp i en parterapi, desto bättre – då ökar chansen att rädda relationen.

De mest vanliga utmaningarna vi har och som vi hanterar inom parterapi är:

1.Kommunikationproblem

2.Brist på närhet och sexualitet 

3.Stressrelaterade problem – vi har för mkt att göra

4.Tillitsproblem

5.Någon form av besvikelse

6.Utvecklas åt olika håll/vill olika 

Jag har arbetat med ca 550 par genom åren – Jag använder mig av KBT och Imago metoden. Du/ni kan kontakta mig så berättar jag gärna mer.