Droger

DROGER

Vi vänder oss till de som är över 20 år som har drogproblem samt är motiverad att ge dig själv en chans att komma ur sitt missbruk – behandlingsomfånget består av 12-stegsprogrammet samt

MI – är en samtalsmetod för bl.a. missbruk – syfte är att underlätta förändringsprocesser

CRA – Manualbaserad metod för missbruk

HAP – Kognitiv-beteendeterapeutisk orientering med fokus på integration av känslor, beteendeförändring