Spelmissbruk

SPELMISSBRUK

Spelberoende, eller spelmissbruk liknar i många avseenden alkohol och drogberoende framför allt när det avser konsekvenser för hjänans belöningssystem och de psykosociala negativa konsekvenserna – känner du att du möjligen kan vara i farozonen inleder jag med en utredning, sedan analyserar jag dina svar och använder därefter mig av evidensbaserade behandlingsmodeller.