Mental Träning

MENTAL TRÄNING

 Det är många som besöker mig även när det inte mår dåligt, det är en ny målgrupp som växer där funktionen mer handlar om att optimera och hushålla med sina resurser – ett kan vara att skilja på situation och person allt för att inte belasta dig själv i onödan. Där ingår också avspänning och avspänd koncentration det ger en utomordentlig bättre stressmarginal, bättre balans och känsla av egenkontroll. I ett avspänt tillstånd är du mycket mer mottaglig för självpåverkan, nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller inte når ditt mål.

 

Mental träning har visat sig vara ett kraftfullt verktyg i många olika sammanhang.

  • Du kan förbättra din självkänsla och intuition.
  • Med hjälp av mental träning kan du lära dig att påverka yttre och inre stress.
  • Du kan påverka dina prestationer och det går att påverka hälsan med tankens kraft.
  • Du kan öka din koncentration och förbättra minnet
  • Du kan ta tillvara och utveckla dina förmågor och talanger.